Bruks

MEDLEMSKAP:


Medlemsavgift per år:

Ordinarie 600:-


Medlem i annan

SBK klubb 200:-


Familjemedlem 200:-


MEDLEMSKAP LÖSES NUMERA HOS SBK,

KLICKA HÄR!Hur vi jobbar med

GDPR


All kontaktinfo finns under "klubben/kontakt"


Postgirokonto

43 89 68 -0


Lämna gärna motioner/förslag till styrelsen eller sektorerna om ni vill ändra på något!

 

VAD ÄR BRUKS?

Ett bruksprov består av lydnadsmoment och special moment (sök, spår, rapport, skydds). Man börjar i den lägsta klassen som är appellklass där får man starta när hunden är 12 månader. Sedan följer klasserna lägre, högre och elitklass. För att starta i lägre klass så måste hunden vara 18 månader, plus att den måste ha genomfört MH (mentalbeskrivning hund). Man måste även ha nått s.k uppflyttningspoäng i appellklass. Det finns en viss poängsumma i varje klass man måste uppnå för att få tävla i nästa klass, det kallas att man blir uppflyttad. All sådan information hittar man i regelboken för bruksprov. Det är bra att ha kikat på reglerna innan man ger sig ut och tävlar, för som tävlande är man skyldig att känna till reglerna.


 

SPÅRHUNDSGRUPPEN

I appellklass är spåret 300 meter långt och har 3 stycken apporter. Spåret är utlagt av föraren, eller av denne utsedd person. Appellspåren läggs ofta på gärde, eller gles skog, eftersom domarna ska kunna se hela spåret. Som ett ytterligare specialmoment ingår budföring i appellklass och i lägre klass, där med skott.

I lägre klass, högre klass och elitklass har man ett uppletande av spår, det sker i en ruta där spårläggaren har passerat. Storleken på rutan i lägre klass är 30x20 meter. I högre klass är rutan 30x30 meter. I elitklass är rutan 30x40 meter. Om hunden misslyckas med att hitta spåret, blir man anvisad en plats där spåret går förbi i lägre klass och högre klass, men i elitklass måste hunden hitta spåret utan hjälp, annars är det sluttävlat för den dagen. Hunden har 4 minuter på sig att hitta spåret. Spåren i lägre klass är c:a 1000 meter långa och har 8 stycken apporter, spåret ska ligga i 60 minuter innan man får börja tävla. Spåret har ett flertal vinklar. Spårtiden får uppgå till max 25 minuter. Spåren i högre klass är 1200 meter långa och 75 minuter gamla när hunden ska börja, ekipaget har 35 minuter på sig. Det består av 8 stycken apporter. Spåren i elitklass är c:a 1500 meter långa och 90 minuter gamla. Det ska innehålla minst en spetsig vinkel och man har 35 minuter på sig att ta sig runt spåret. Elitklass har också 8 stycken apporter. I lägre klass, högre klass och elitklass är spåret utlagt av någon spårläggare och alltså inte av hundens förare som i appellklass.


SÖKHUNDSGRUPPEN

I sökhundsgruppen så letar man figuranter i skogen som befinner sig inom ett visst område. Detta område skiljer i storlek i dom olika klasserna, i appellklass 100m brett och 50m långt, lägre klass 100x100, högre klass 100x200, elitklass 100x300 meter. I appellklass är det 2 st figuranter och i dom övriga klasserna 3st figuranter. I appellklass har man en sittande och en liggande figurant. I lägre klass och högre klass skall en figurant vara helt dold och i elitklass skall två figuranter vara helt dolda, t.ex i källare eller litet skjul. Området som hundarna söker i skall vara vallat av personer och hundar. Det finns två sätt för hundarna att markera på, antingen genom skallgivning eller rulle.


SKYDDSHUNDSGRUPPEN

Skyddshundgruppen brukar kallas bruksgrenarnas "formel 1", och det är inte så konstigt, för det är ett gediget program dessa ekipage har att brottas med. Här kan man inte börja tävla förrän man är uppflyttad ur appellklass i någon av de andra grenarna. Man börjar således i lägre klass med samma lydnad som i de andra grenarna, men med spår, budföring och planskydds som extra moment. Planskyddet består av både ärmarbete och munkorgsarbete. Sedan har man ett spårarbete + planskyddet. I elitklass har man även lagt till ett personsök utöver de andra specialmomenten. Detta är det klart mest ansträngande programmet inom bruksgrenarna.


RAPPORTHUNDSGRUPPEN

Här skall hunden springa mellan två personer. Man har således en hjälpförare med sig när man är ute och tävlar. I appellklass är sträckan 500m. Hunden sänds mellan två punkter. Provet skall vara avslutat inom 7 min.

I lägre klass är sträckan 1100m mellan a-b punkten. Sedan förflyttar sig föraren till punkt c 400m bort. Man har 18 minuter på sig. I högre klass är sträckan densamma, fast man sänder tillbaks hunden ytterligare en gång ifrån punkt c till a. Man har här 24 minuter på sig. I elitklass är det som i högre klass, fast förarna flyttar sig ytterligare en gång till punkt d som ligger ca 500 m ifrån punkt c. Här har man 36 minuter på sig.


Av Mona Djurfeldt för Partille Brukshundklubb.