Lydnad & Bruks

MEDLEMSKAP:


Medlemsavgift per år:

Ordinarie 600:-


Medlem i annan

SBK klubb 200:-


Familjemedlem 200:-


MEDELMSKAP LÖSES NUMERA HOS SBK,

KLICKA HÄR!Hur vi jobbar med

GDPR


All kontaktinfo finns under "klubben/kontakt"


Postgirokonto

43 89 68 -0


Lämna gärna motioner/förslag till styrelsen eller sektorerna om ni vill ändra på något!

BRUKS-/LYDNADSCIRKLAR VT23

Träningscirkel utan instruktör


Tävlingslydnad/brukslydnadscirkel


Träningscirklar

Är du intresserad av att medverka i en träningcirkel men fick inte plats? Klubben kommer hjälpa till att starta nya cirklar när det finns tillräckligt många anmälda. I en träningscirkel finns det ingen instruktör utan deltagarna tränar tillsammans, hjälper varandra och ofta turas man om att ansvara för träningarna. 

Intresseanmälan till Karin Brolin på hund@kbscience.se.  Ange om du är intresserad av rallylydnad, bruks- och tävlingslydnad, nosework eller specialsök. Nya grupper kommer framförallt vara dagtid eller eftermiddag eftersom klubbens plan är upptagen de flesta kvällar. 


Tävlingslydnad/brukslydnadscirkel
För dig som vill träna din hund tillsammans med andra. Här hjälper vi varandra med
brukslydnad och tävlingslydnad. Vi finslipar på saker vi behöver träna lite extra på samt
hjälper varandra att hitta inspiration i vår träning, tillsammans och var för sig. Vi kommer
dela upp oss i två grupper, en för de som tränar mot startklass och en för de som tränar mot
de högre klasserna. Cirkeln omfattar 10 gånger.
Förkunskaper: Du behöver kunna träna självständigt med din hund.


Tid: Onsdagar kl.18:30 - 21.00.
Start: 22 mars
Kostnad: 200 kr plus medlemskap i klubben. Har du två hundar? Då betalar du fullpris för
den ena och halva priset för den andra!
Cirkelledare: Karin Hellström & Karin Brolin
Intresseanmälan till Karin B på hund@kbscience.se. Fåtal platser kvar.

LYDNADSKURSER VT23

Instruktörsledda kurser


Vardagslydnad
Datum/tid: Söndag 5/3, 12/3, 19/3 och 26/3 kl 13.30 - 15.00, söndag 2/4 kl 15.30 - 17.00
samt söndag 16/4 kl 13.30 - 15.00.
Antal kurstillfällen: FULLBOKAD!
Instruktörer: Maria Thorell samt - vid flertalet tillfällen - även Annika Regell.
Pris: 1 150 kr + medlemskap i klubben om du inte är medlem sedan tidigare. Kursboken ”Bäst var dag” av Maria Brandel och Siv Svendsen ingår i priset.
Antal platser: 6 (2 platser kvar)


Denna kurs riktar sig till dig som tidigare har gått valpkurs eller motsvarande med din hund
och nu vill träna vidare. Vi kommer fortsätta träna inkallning, koppelgående, hundmöte, sitt,
ligg och stanna, men även ägna oss åt olika former av aktivering och prova på bl.a. agility, nosework, specialsök, rallylydnad och dog parkour. Utöver detta kommer det finnas tid för individuella önskemål och anpassningar till de olika ekipagen. Vi kommer enbart
arbeta med mjuka metoder.
Förkunskapskrav: Valpkurs eller motsvarande kunskaper.
Anmälan till maria.s.thorell@gmail.com. Vid anmälan, uppge namn och mailadress samt din
hunds namn, ras och födelsedatum.


Vardagslydnad Maj/ Juni
Sedan i höstas utbildar klubben blivande instruktörer i allmänlydnad. Sista steget i utbildningen är att hålla en kortare kurs. Det kommer vara små grupper med cirka fyra deltagare och fokus på grunderna i vardagslydnad, så som till exempel inkallning, hundmöten, passivitet och sitt/ligg/stå. Ta chansen att hjälpa klubben få nya instruktörer samtidigt som du och din hund får fokusera på träning av de viktiga grunderna. Alla hundar
över sex månader är välkomna!


TID & PLATS: Söndagar kl. 10:00 – 11:30 (obs! annan tid sista träffen)
ANTAL KURSTILLFÄLLEN: 4
PRIS: 400 kr (medlemskap i valfri brukshundsklubb krävs)
DATUM, grupp A: 14/5, 21/5, 28/5 (10:00-11:30) & 11/6 (9:30-10:30)
DATUM, grupp B: 14/5, 21/5, 4/6 (10:00-11:30) & 11/6 (11:00-12:00)
DATUM, grupp C: 14/5, 28/5, 4/6 (10:00-11:30) & 11/6 (13:30-14:30)
ANMÄLAN: hund@kbscience.se
Vid anmälan, vänligen uppge namn, mailadress, din hunds namn, ras och födelsedatum
samt önskemål om grupp (se datum ovan).


Startklass Tävlingslydnad steg 1
Datum/tid: Söndag 12/3, 26/3, 23/4, 7/5, 4/6 och 18/6 kl 15.30 - 17.00.
Antal kurstillfällen: 6
Instruktörer: Maria Thorell och Margaretha Håkansson
Pris: 1 050 kr + medlemskap i klubben om du inte är medlem sedan tidigare. Om du inte sedan tidigare har kursboken ”Bästa starten” av Maria Brandel och Siv Svendsen tillkommer 200 kr.
Antal platser: FULLBOKAD!


I den här kursen kommer vi att gå igenom och träna på samtliga moment i startklass, d.v.s. följsamhet (fotgående), inkallande, sitt under marsch, apportering, fjärrdirigering och hopp över hinder. Vi kommer också träna bl.a. på engagemang, fokus, explosivitet och
stadga.
Förkunskaper: Under en stor del av kursen kommer alla ekipagen träna samtidigt och i de flesta momenten i startklass är hunden lös. Hunden måste därför kunna komma vid inkallning och kunna arbeta lös med sin förare utan att rymma till andra hundar som tränar i
närheten. Hunden behöver också kunna grundläggande kommandon som ”sitt” och ”ligg” och ni bör tidigare ha gått minst två kurser (t.ex. valpkurs och kurs i vardagslydnad) med hunden.
Anmälan till maria.s.thorell@gmail.com.

Vid anmälan, uppge namn och mailadress samt din
hunds namn, ras och födelsedatum. Ange också om du önskar kursbok eller om du har Denna sedan tidigare.


Startklass Tävlingslydnad steg 2
Datum/tid: Söndag 23/4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6 och 18/6 kl 13.30 - 15.00.
Antal kurstillfällen: 6
Instruktörer: Maria Thorell och Margaretha Håkansson
Pris: 1 050 kr. Regelhäfte ingår i priset.
Antal platser: FULLBOKAD!


Det här är en fortsättningskurs i tävlingslydnad. I kursen kommer vi jobba vidare med de moment som ingår i startklass. Vi kommer även ägna oss åt tävlingsträning och övningar som bygger upp hundens uthållighet. Målet är att ni efter kursen ska kunna starta i
startklass.
Förkunskaper: Det här är en fortsättningskurs i tävlingslydnad. Ni behöver därför tidigare
ha gått en nybörjarkurs i tävlingslydnad och ha kommit en bra bit på vägen när det gäller startklassens moment. I tävlingslydnad är hunden lös i de flesta moment och vi kommer ofta träna med alla hundar lösa på planen. Det är därför en självklarhet att din hund
kommer vid inkallning och kan arbeta lös med dig utan att rymma till andra hundar som tränar i närheten. Hunden behöver också vara engagerad i träningen och välja att träna med dig istället för att ägna sig åt annat i miljön runt omkring.
Anmälan till maria.s.thorell@gmail.com. Vid anmälan, uppge namn och mailadress samt din
hunds namn, ras och födelsedatum.